F 

FT4 = fritt T4, den andelen av totalkonsentrasjonen av stoffskiftehormonet T4 som er fritt

K 

kombinasjonsbehandling = legemiddelbehandling som inkluderer begge stoffskiftehormonene T4 og T3

L 

Levaxin = et legemiddel med syntetisk levotyroksin (T4)
levotyroksin = en betegnelse på stoffskiftehormonet T4 (brukes oftest i omtale av legemidler med T4)

S 

Synthroid = et legemiddel med syntetisk levotyroksin (T4), tilsvarer Levaxin

T 

TSH = tyroidea stimulerende hormon, et signal fra hjernen til skjoldbruskkjertelen om at den skal lage mer stoffskiftehormon
TT3 = total T3, totalkonsentrasjonen av stoffskiftehormonet T3
TT4 = total T4, totalkonsentrasjonen av stoffskiftehormonet T4