Finn ut hvordan ett enkelt grep utgjorde forskjellen for både stoffskiftepasienter som hadde autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen og for dem som hadde fjernet kjertelen pga kreft.

Effects of thyroxine as compared with thyroxine plus triiodothyronine in patients with hypothyroidism.
The New England Journal of Medicine, 340(6), 424–429. 1999
Bunevicius, R., Kazanavicius, G., Zalinkevicius, R., & Prange, A. J.
Hva ble undersøkt?

Effekten av kombinasjonsbehandling på psykiske og kognitive tester hos pasienter med lavt stoffskifte pga autoimmun betennelse eller fjerning av kjertelen pga kreft. Også tatt blodprøver, målt puls, blodtrykk, EKG, akillessenerefleks og sanseterskel.

Hvordan ble det gjort?

31 kvinner og 2 menn i Litauen tok 5 uker hver med henholdsvis levotyroksin (T4) eller både levotyroksin (T4) og liothyronin (T3) fra apotekprodusert legemiddel. 50mcg av den vanlige dosen av levotyroksin (T4) ble byttet ut med 12,5mcg liothyronin (T3). Psykiske tester: Hamilton Rating Scale for Depression, Beck Depression Inventory, Spielberger State–Trait Anxiety Inventory og Profile of Mood States. Kognitive tester: Digit Symbol Test, Digit Span Test fra Wechsler Adult Intelligence Scale og Visual Scanning Test.

Hva ble resultatet?

Lik TSH, lavere FT4 og høyere TT3. På kombinasjonsbehandling (T4+T3) opplevde alle bedring i humør enten de var deprimerte i utgangspunktet eller ikke. De skårte klart bedre på 6 av 17 tester, inkludert både kognitive og psykiske. Ingen testresultater var bedre med bare levotyroksin (T4) alene. Resultatene var underbygget av egenvurdert symptomgrad (VAS). 20 pasienter foretrakk kombinasjonsbehandling, 11 hadde ingen preferanse og 2 foretrakk levotyroksin (T4) alene. Det ble begrunnet med at de fikk mer energi, bedre konsentrasjon og følte seg bedre. De som ikke likte kombinasjonsbehandling hadde opplevd uro eller nervøsitet.
Konklusjon: Hos pasienter med lavt stoffskifte kan det å bytte ut noe T4 med T3 føre til bedring i humør og kognitiv funksjon. Kombinasjonsbehandling kan være sunnere for hjernen enn behandling med bare T4.

Hvorfor ble studien gjort?

Det er kjent at skjoldbruskkjertelen skiller ut både T4 og T3, mens pasienter med lavt stoffskifte behandles med bare T4 og flere er ikke helt friske.

Kommentar:

Studien brukte flere egnede tester for å kunne påvise en objektiv bedring på kombinasjonsbehandling. Studien var kortvarig. Pasienter som hadde erstattet hele egenproduksjonen av stoffskiftehormon med legemidler ble valgt ut, fordi de antakelig er mer avhengig av tilførselen av T3.

Del på Facebook

Skriv en kommentar

Neste artikkel Forrige artikkel